Samordnet selskapsrapportering ett skritt nærmere

IASB kan få et søsterorgan for å utarbeide standarder for rapportering av bærekraft. Dette skal imøtekomme et bredt ønske om å samle de ulike eksisterende standardene for bærekraftsrapportering og gjøre en samordning av finansiell og ikke-finansiell rapportering.

Publisert:

IFRS Foundation som er det organ som overser aktiviteten i IASB, har fått utarbeidet et diskusjonsnotat for å se på hvordan standardsettingen i IASB kan koordineres med standarder for bærekraftsrapportering. Etableringen av et eget parallelt standardsettende organ til IASB er et av alternativene som er vurdert. Og det er det alternativet hvor de har utredet hvordan det kan organiseres innenfor IFRS-familien.

Den europeiske revisorforeningen, Accountancy Europe, hvor Revisorforeningen deltar aktivt, foreslo i januar 2020 at det må etableres en felles internasjonal standardsetter for finansiell og ikke-finansiell rapportering. Dette er helt nødvendig for å gi brukerne god selskapsinformasjon. Forslaget fra IFRS Foundation har store likhetstrekk med ett av forslagene fra Accountancy Europe.

Revisorforeningen har støttet etableringen av et slikt parallelt organ både i høringsuttalelser og arbeidet i den europeiske revisorforeningen. Forslaget fra IFRS Foundation er et meget viktig skritt for å få en samordnet selskapsrapportering som imøtekommer behovene til brede brukergrupper.

Formålet for det foreslåtte Sustainability Standards Board (SSB) vil være å utvikle en global standard som i begynnelsen vil fokusere på klimarelaterte risikoer. Man vil ha en ambisjon om å lage et rammeverk for bærekraftsrapportering som henger sammen med den finansielle rapporteringen og standardene fra IASB.