Skattemeldingen for selskaper kan leveres fra 8. februar

Skattemeldingen for selskaper åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsprogram fra 8. februar.

Publisert:

Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal all utfylling og innsending av skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen for selskap skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er ikke lenger mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn.

Fristen er 31. mai.