Sluttrapportering av gjennomførte energitiltak

Enova har nå åpnet for sluttrapportering i energitilskuddsordningen. For å få utbetalt støtte til gjennomførte energitiltak må selskapene sende inn en sluttrapport når alle tiltak er gjennomført. Dette gjøres via Altinn. Hvis innvilget investeringstilskudd ved tilsagn overstiger en million skal sluttrapport signeres av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Publisert:

Selskapene skal kun rapporteres en gang (sluttrapportering). Det betyr at det ikke skal sendes inn noen rapport før alle planlagte tiltak er gjennomført og kan dokumenteres.

Frist for innsending av sluttrapport er 24 måneder etter tilsagnsdato, det vil si senest 21. desember 2024.

Les mer om sluttrapporteringen på energitilskuddsordningen.no

Signering av revisor eller autorisert regnskapsfører
For tilskudd til energitiltak hvor innvilget investeringstilskudd ved tilsagn overstiger en million skal sluttrapport signeres av revisor eller autorisert regnskapsfører. Signering skjer i Altinn ved innsending på samme måte som ved innsending av søknad.

Revisor eller autorisert regnskapsfører må være knyttet til et revisjonsforetak eller regnskapsførerforetak for å kunne bekrefte sluttrapporten.

Bekreftelse gis ved å signere på skjema for sluttrapport i Altinn. Ved signeringen gir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse:

"Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Enova SFs kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd fra Energitilskuddsordningen.
Våre handlinger har ikke avdekket feil.
Vi har ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden.
Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jfr. forskriften, og skal ikke brukes til andre formål."