Støtter forslaget om å avvikle skattetrekkskonto

Revisorforeningen støtter forslaget om at forskuddstrekket betales til skatteetaten samtidig med at lønnen utbetales og at kravet til skattetrekkskonto bortfaller.

Publisert:

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at skattetrekket skal betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen og at kravet til skattetrekkskonto oppheves. Det foreslås at de nye reglene trer i kraft fra 1. januar 2025.

Revisorforeningen viser i sitt høringssvar til at foreningen i 2018 sendte et forslag til Finansdepartementet om å forenkle reglene for skattetrekkskonto ved å innføre en adgang for arbeidsgivere som ønsker det å slippe å ha skattetrekkskonto i de tilfeller skattetrekket innbetales til skattemyndighetene samtidig med lønnsutbetaling. Forslaget ble den gang avvist av Skattedirektoratet.

På den bakgrunn støtter Revisorforeningen forslaget, som vi ser på som en reell og kjærkommen forenkling for arbeidsgiverne. Revisorforeningen ser ingen egentlige betenkeligheter med at ordningen gjøres pliktig.