Takseringsreglene for 2023

Takseringsreglene for inntektsåret 2023 er fastsatt.

Publisert:

Takseringsreglene fastsettes av Skattedirektoratet hvert år inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen. Takserningsreglene for 2023 er nå fastsatt.

Av nyttige satser kan bl.a. nevnes:

  • Egen bil i yrke/næring (inntil 6000 km.), kr 3,50 pr. km 
  • Hjemmekontor (standardfradrag), kr 2050 pr. år.
  • Verktøygodtgjørelse for bygningsarbeidere, kr 3100 pr. år
  • Faglitteratur, kr 2050 pr. år.