1 023 statsautoriserte revisorer fikk revisorregisternummer i 2023

Dette fremgår av Finanstilsynets rapport fra tilsynet med revisorer i 2023.

Publisert:

Overgangsordningen etter ny revisorlov gikk ut 31.12.2023. Et stort antall revisorer har derfor søkt om revisorregisternummer for å unngå at godkjenningen som statsautorisert revisor skal bli deponert. Finanstilsynet har fortsatt en god del søknader til behandling, men alle som søkte før årsskiftet vil få søknaden behandlet etter overgangsreglene.

I rapporten fra revisortilsynet, opplyser dessuten Finanstilsynet at det er totalt 10 foretak som reviderer foretak av allmenn interesse. Tre av disse foretakene har Finanstilsynet gjennomført tilsyn av i 2023. I tillegg er det gjennomført stedlig tilsyn med 21 andre revisjonsforetak. 

1023-fikk-revisorregisternummer-1100x520-web.jpg
Finanstilsynet har fortsatt en god del søknader om revisorregisternummer til behandling, men alle som søkte før årsskiftet vil få søknaden behandlet etter overgangsreglene.

Bli statsautorisert revisor igjen

Rakk du ikke å søke om revisorregisternummer innen årsskiftet, eller angrer at du ikke søkte? Du kan få tittelen tilbake etter deponering. Det gjøre du ved å søke Finanstilsynet, og dokumentere etterutdanning og skikkethet:

Søknad om godkjenning som statsautorisert revisor etter deponeringsordningen