Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 94 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Skjevdeling av utbytte over lenger tid

  Kan skjevdeling av utbytte mellom aksjeeiere avtales for lengre tid enn to år, jf. forbudet i aksjeloven § 8-3 annet ledd?

  Foretaksrett 21.02.2018

 • Tegning til pålydende og overkurs

  Er det noe i veien for at en eller flere av stifterne tegner seg til pålydende, mens andre tegner seg med overkurs? Må man først stifte selskapet til pålydende og gjennomføre en rettet emisjon med overkurs etter at selskapet er stiftet?

  Foretaksrett 15.02.2018

 • Innsigelser ved kapitalnedsettelse

  AS Forretningsbygg har besluttet å sette ned aksjekapitalen fra kr 600 000 til kr 100 000 ved å gjøre en utbetaling på kr 500 000. Selskapet er solid og har en egenkapital på fire millioner kroner. En kjøper av et nyoppført bygg, har gått til søksmål mot selskapet med påstand om diverse mangler o...

  Foretaksrett 10.01.2018

 • Fusjon av minst tre selskaper med samme eier

  Kan tre eller flere selskaper fusjonere med felles fusjonsplan etter aksjeloven § 13-24? Vi spør fordi ordlyden i aksjeloven § 13-24 første ledd første setning lyder «Har to aksjeselskaper samme eier, som eier samtlige aksjer i selskapene, kan disse vedta en fusjonsplan som…».

  Foretaksrett 03.01.2018

 • Bruk av møteleders dobbeltstemme på generalforsamlingen

  I et aksjeselskap er det vedtektsbestemt at styreleder er møteleder på generalforsamlingen. Det er to aksjeeiere i selskapet som hver eier 50 %. De to eierne sitter i styret, og i tillegg består styret av et eksternt styremedlem. I vedtektene står det at antall styremedlemmer kan være fra to til...

  Foretaksrett 04.07.2017

 • Forkjøpsrett ved salg av aksjer

  I et aksjeselskap er det flere eiere. Samarbeidet mellom eierne går dårlig og en aksjeeier som eier 30 %, kvitter seg med aksjene sine. Som gave gir han en aksjepost på 20 % til sin sønn og selger de øvrige 10 % til Stig som eide 15 % fra tidligere. Aksjeervervet blir meldt til selskapet, jf....

  Foretaksrett 04.07.2017

 • Fisjon når aksjekapital i overdragende er kun kr 30 000

  Ved kapitalnedsettelsen som skjer ved fisjonen vil aksjekapitalen komme under minimumskravet på kr 30 000, jf. aksjeloven § 3-1 (1). Vi kan løse dette ved å gjennomføre en kapitalforhøyelse i overdragende i forkant av fisjonen. Kan vi alternativt vedta en kapitalforhøyelse som et eget punkt etter...

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Aksjeloven § 3-8: Avtale med person som eier aksjeeier

  AS A og AS B eier AS X med 50 % hver. AS A er heleid av personen Y. AS X kjøper en eiendom av personen Y. Må det utarbeides redegjørelse etter aksjeloven § 3-8 i AS X?

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Transaksjon mellom selskapet og aksjeeier - aksjeloven § 3-8

  A og B eier AS X med 50 [%] hver. A eier i tillegg AS Y 100 %. AS X selger en eiendom til AS Y. Rammes avtalen av aksjeloven § 3-8 for noen av selskapene?

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Rettigheter og forpliktelser før registrering i Foretaksregisteret

  Et aksjeselskap er stiftet, men ennå ikke registrert, jf. aksjeloven § 2-20. Stifterne har etter stiftelsen kjøpt en maskin i selskapets navn. De har også finansiert kjøpet. Dette var planlagt før stiftelsen og avtalen fremgår av stiftelsesdokumentet, jf. § 2-4 (1) nr 3. Samme sted fremgår det og...

  Foretaksrett 06.07.2016