Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 73 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Avtaler med regnskapsfører

  Kan en revisor ha et avtaleforhold til en regnskapsfører og samtidig revidere regnskapene til regnskapsførerens kunder?

  Revisjon 25.10.2021

 • Melding om fravalg

  Når kan revisor si fra seg revisjonsoppdraget for en klient som har varslet at selskapet vil velge bort revisjon?

  Revisjon 02.03.2021

 • Lagring av revisjonsdokumentasjon på utenlandske servere

  Vi vurderer å bli mest mulig papirløse i vårt revisjonsselskap ved å bruke Microsoft sine skytjenester i stedet for egen serverpark. Dataene for europeiske kunder lagres på servere i Irland og i Nederland. Inneholder regelverket bestemmelser om oppbevaringssted for revisjonsdokumentasjonen?

  Revisjon 15.02.2021

 • Ny oppdragsansvarlig revisor – nytt engasjementsbrev?

  Vårt revisjonsselskap er valgt som revisor for ABC AS. En av våre oppdragsansvarlige revisorer har gått av med pensjon. Må det inngås ny engasjementsavtale med ABC AS som følge av at vedkommende ikke lenger er oppdragsansvarlig revisor for ABC AS?

  Revisjon 15.02.2021

 • Regnskapsføring for tidligere revisjonsklient

  Fra når kan revisor påta seg å føre regnskap for en klient som skal velge bort revisjon?

  Revisjon 15.02.2021

 • Uavhengighet – revisjon av forening

  Jeg er blitt forespurt om å være revisor i den lokale idrettsforeningens hvor jeg er ordinært medlem og spiller «old boys»-fotball.  Kan jeg påta meg revisjonsoppdraget?  Kan jeg utføre revisjonen til rabattert pris eller uten honorar (pro bono)?

  Revisjon 15.02.2021

 • Uavhengighet – sponsing av idrettsforening

  Vårt firma er revisor for en idrettsforening som også har lag på profesjonelt nivå. Vi vurderer i den forbindelse å kjøpe noe reklameplass på klubbens stadion til neste år, da vi ser dette som en god profilering i byen vi driver vår virksomhet.  Vil det å kjøpe slike tjenester være i strid med ...

  Revisjon 15.02.2021

 • Opplysningsplikt til namsmannen

  Vi har blitt kontaktet av namsmannen vedrørende en ny kunde som har stiftet et AS ved hjelp av et betydelig tingsinnskudd. Vedkommende aksjonær har ifølge namsmannen flere uoppgjorte saker og namsmannen lurte på hvordan vedkommende kunne ha mulighet til å skyte inn så store verdier. I brevet fra...

  Revisjon 15.02.2021

 • Ulovlig lån skal motregnes mot utbytte - «andre forhold»?

  Må det inkluderes under «andre forhold» i revisjonsberetningen at selskapet har gitt et ulovlig lån til aksjonær selv om det er foreslått at lånet skal motregnes mot foreslått utbytte som er planlagt vedtatt i kommende generalforsamling?

  Revisjon 15.02.2021

 • Når forrige revisor ikke svarer

  Jeg har mottatt forespørsel om å påta meg et revisjonsoppdrag. I den forbindelse har jeg bedt om uttalelse fra forrige revisor om hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at jeg ikke bør påta meg oppdraget. Forrige revisor har ikke besvart min henvendelse, på tross av at jeg har purret flere...

  Revisjon 15.02.2021