Årsoppgjør for ikke-revisjonskunder - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 450

Andre: kr 2 025

ReKomp: kr 0

eKurs

Når en revisor tar på seg å utarbeide årsregnskap og skatterapportering for en ikke-revisjonskunde, er dette å anse som autorisasjonspliktig regnskapsføring. Da gjelder ikke lenger revisorreglene, men i stedet regnskapsførerregelverket. Kurset er publisert i 2023.

Mål med kurset

I dette kurset lærer du hvilke krav som stilles når en revisor skal ta på seg årsoppgjørsoppdrag for ikke-revisjonskunder.

Målgruppe

Statsautoriserte revisorer og andre ansatte i revisjonsforetak som skal arbeide med årsoppgjørsoppdrag for ikke-revisjonskunder.

Kursinnhold

  • Autorisasjonsplikt
  • Relevante regler
  • Krav til regnskapsforetaket
  • Forberedelse av oppdrag
  • Utførelse av oppdrag
  • Frasigelse av oppdrag
  • Oppdragsdokumentasjon
  • Avslutning og oppsummering

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post [email protected].

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Jan Terje Kaaby

Jan Terje Kaaby

Director, fagavd. i BDO, og leder av Regnskapsstandardstyret (RSS)
(Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)