1C MVA og fast eiendom – Aktuelle emner

De kompliserte MVA-reglene for fast eiendom byr på både utfordringer og tilpasningsmuligheter. Kurset gir en oppdatering på rettsutviklingen den senere tiden med særlig vekt på fokusområder for Skatteetaten og praktiske problemstillinger aktører i eiendomsbransjen støter på i hverdagen.

Målgruppe

Kurset passer for alle revisorer, autoriserte regnskapsførere og andre interesserte.

Kursinnhold

Blant annet følgende emner vil bli gjennomgått under kurset:

  • Uttaks-MVA
  • MVA-justeringsreglene
  • Frivillig MVA-registrering
  • Regler om periodisering av MVA og omtvistede krav
  • Gjennomskjæring i MVA-saker innen eiendomsbransjen

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål

Les mer

Foredragsholder

Agnete Haugerud

Advokat
EY Tax & Law