2B Utvalgte temaer i foretaksrett

Kurset gir et innblikk i sentrale forhold å være oppmerksom på, både for revisorer, regnskapsførere og rådgivere, i forholdet mellom et aksjeselskap og selskapets nærstående i utvidet betydning. Kurset tar for seg avtaler, alminnelig kreditt og selskapsfinansiert oppkjøp.

Mål med kurset

Målet med kurset er å sette fokus på forhold som kan medføre tapping av selskapet, og gi kunnskap om rettsreglene som regulerer det økonomiske forholdet mellom selskapet og nærstående.

Målgruppe

Kurset passer for revisorer, revisormedarbeidere, regnskapsførere og rådgivere som har behov for kunnskap eller oppdatering om regler for det økonomiske mellomværendet mellom selskapet og personer som har innflytelse på selskapets beslutninger.

 Kursinnhold

  • Problemstillingen – hvorfor regler som beskytter selskapets formue.
  • Likhetsprinsippet og andre grunnleggende regler og prinsipper.
  • Forskjellen mellom forretningsavtaler og uttak.
  • Aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående.
  • Aksjeloven § 8-7 om kreditt til aksjeeiere.
  • Aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansiert oppkjøp.

Kursform

Fysisk forelesning med mulighet for spørsmål og aktiv dialog.

Les mer

Foredragsholder

Tor Erlend Framstad

Advokat
Advokatfirmaet Økland & Co DA