2C Transaksjonskostnader – skatt og mva

Skatte- og avgiftsrettslig er fradrag i stor grad avskåret for kostnader i forbindelse med transaksjoner i form av kjøp, salg, fisjon, fusjon og omdanning av aksjeselskap. Vi vil ved praktiske eksempler vise hvilke kostnader som ikke er fradragsberettigede, og hvilke som kan være fradragsberettigede etter skatte- og mva-reglene, samt hvilke formaliteter som bør følges for å sikre rett til skatte- og mva-fradrag.

Mål med kurset

Gi rådgivere praktisk informasjon om hvor grensene går mellom fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede anskaffelser i forbindelse med kjøp, salg, fisjon, fusjon og omdanning av aksjeselskap.

Målgruppe

Alle som gir råd i forbindelse med kjøp, salg, fisjon, fusjon og omdanning av aksjeselskap og som fører regnskap og reviderer selskap med slike transaksjoner.

Kursinnhold

Gjennomgang av praktiske eksempler for vise hvilke kostnader som ikke er fradragsberettigede, og hvilke som kan være fradragsberettigede etter skatte- og mva-reglene, samt hvilke formaliteter som bør følges for å sikre rett til skatte- og mva-fradrag.

Kursform

Forelesning og mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Boye Wangensten Berge

Advokat
RSM Advokatfirma AS

Kari Elisabeth Christiansen

Advokat
RSM Advokatfirma AS