2D Når kreves det godkjenning som regnskapsfører?

Revisorer og andre kan bli bedt om å levere tjenester hvor plikten til godkjenning som regnskapsfører må vurderes. Et vanlig eksempel er årsoppgjør for ikke-revisjonskunder. Revisorer kan også ha kunder som leverer tjenester hvor slike vurderinger må gjøres. Dette krever kompetanse om godkjenningsreglene.

Mål med kurset

Deltakerne skal settes i stand til å vurdere hvilke tjenesteleveranser som krever godkjenning som regnskapsfører.

Målgruppe

Revisorer og andre som leverer tjenester hvor godkjenning som regnskapsfører kan være relevant, samt revisorer som har kunder hvor slike vurderinger kan være aktuelle.

Kursinnhold

 • Innledning – hvorfor er dette et aktuelt tema?
 • Formålet med godkjenningsordningen for regnskapsførere
 • Definisjonen av regnskapsføring
 • Godkjenningsplikt ved regnskapsføring i næring for andre
 • Krav om regnskapsforetak
 • Geografisk virkeområde
 • Tillegg til lovens virkeområde
 • Unntak fra godkjenningsplikten
 • Ansvar og sanksjoner
 • Godkjenningsplikt for revisorer
 • Revisorer som også er regnskapsførere – rolleavklaring
 • Oppsummering og avslutning

Kursform

Fysisk forelesning med eksempler og mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Jan Terje Kaaby

Jan Terje Kaaby

Director, fagavd. i BDO, og leder av Bokføringsstandardstyret
(Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)