2E Grunnopplæring - Utbytte og konsernbidrag, regnskap og skatt

Kurset behandler regnskapsmessig og skattemessig behandling av utbytte og konsernbidrag. Temaet vil søkes belyst gjennom praktiske eksempler.

Mål med kurset

Gi deltakerne en forståelse for bestemmelsene og mulighetene knyttet til behandling av utbytte og konsernbidrag.

Målgruppe

Regnskapsførere og revisorer: nyansatte og medarbeidere med 1-3 års erfaring.

Kursinnhold

Kurset vil minst dekke følgende temaer:

  • Selskapsrettslige bestemmelser om utbytte og konsernbidrag
  • Regnskapsmessig behandling av utbytte og konsernbidrag
  • Skattemessig behandling av utbytte og konsernbidrag, kort om fritaksmetoden
  • Sirkelkonsernbidrag

Kursform

Fysisk forelesning med mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Cecilie Tronstad

Statsautorisert revisor
RSM Norge AS