3A Anleggskontrakter – NRS2 – Regnskap, skatt og revisjon

Kurset vil gi deg oversikt over viktige forhold og nyheter med konsekvens for entreprenørbransjen og andre som benytter NRS2.

Mål med kurset

Gi deltakerne et godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til bygg- og anleggsbransjen med hensyn til regnskap, skatt og revisjon.

Målgruppe

Revisorer som er engasjert i revisjon av entreprenørvirksomheter, samt økonomi- og regnskapsansvarlige i slike virksomheter.

Kursinnhold

  • Sentrale prinsipper for regnskapsføring anleggskontrakter, bygg- og anleggsprosjekter
  • Tvistesaker og tapskontrakter - hvordan håndteres dette i regnskapet etter regnskapsloven
  • Kravene til prosjektregnskap – regnskap, bokføring og skatt
  • Midlertidige forskjeller tilvirkningskontrakter
  • Sentrale temaer for revisjon av virksomheter med prosjekter

Kursform

Forelesning med eksempler og mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

André Minge

KPMG
Statsautorisert revisor

Svein Wiig

Statsautorisert revisor
KPMG