3B ISA 315 - Virksomhetsforståelse

Vi presenterer en gjennomgang av den reviderte ISA 315-standarden, som har vært i kraft i noen år, og dens betydning for revisorers virksomhetsforståelse og endring i praksis.

Målgruppe

Kurset passer for alle revisorer og andre interesserte.

Kursinnhold

Den reviderte ISA 315 fremhever viktigheten av å identifisere og vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet. Gjennom dette innlegget vil vi ta en praktisk tilnærming til hvordan revisorer kan forbedre sin virksomhetsforståelse, som er avgjørende for en effektiv risikovurdering og for å utforme de riktige revisjonshandlinger.

Vi vil utforske hvordan revisorer kan anvende den reviderte standarden til å utvikle en dypere forståelse av selskapets virksomhet, inkludert interne kontroller og systemer, som igjen kan føre til mer målrettede og effektive revisjonsstrategier. Dette er spesielt relevant i lys av de komplekse økonomiske landskapene vi opererer i dag, hvor nye risikoer og utfordringer stadig oppstår. Videre vil vi diskutere hvordan revisorer kan bruke sin virksomhetsforståelse til å identifisere områder med høy risiko for feilinformasjon og hvordan man kan tilpasse revisjonshandlingene for å adressere disse.

Kurset omhandler følgende:

  • Presentasjon av revidert ISA 315
  • Praktiske eksempler

Kursform

Forelesning og mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Kristin Hagland

Statsautorisert revisor, rådgiver
Revisorforeningen

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor, fagsjef revisjon
Revisorforeningen