3D Aktuelt om skatt

Vi går igjennom siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden.

Mål med kurset

Målet med kurset er å gi et innblikk i aktuelle skattespørsmål. I tillegg har vi løpende domstolsavgjørelser, administrative uttalelser og ligningspraksis. Det oppstår derfor stadig skattespørsmål der du må være løpende oppdatert på den siste utviklingen.

Målgruppe

Kurset er beregnet på revisorer, regnskapsmedarbeidere, økonomiansvarlige, controllere, advokater, konsulenter og rådgivere.

Kursinnhold

Gjennomgåelsen vil bl.a. fokusere på:

  • Beskatning av kapitalinntekter og eierinntekter
  • Uttak fra selskap eid av personlige eiere – innbetalt kapital
  • Oppdatering på endring i skattereglene i 2023/2024
  • Oppdatering på dommer, utalelser og BFU-er
  • Oppdatering på siste utvikling innenfor skatteretten

Kursform

Fysisk forelesning med mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Arild Vestengen

Advokat
EY