4B Standard for revisjon av mindre komplekse enheter (MKE/LCE)

Den nye standarden for revisjon av små og mindre komplekse foretak (ISA for LCE/MKE) er nå på plass. Det har vært jobbet aktivt for en slik standard gjennom to tiår, og det er en stor milepel for bransjen. Dette kurset gir deg et innblikk i standarden, når den kan benyttes og formålet med standarden.

Mål med kurset

Deltagerne skal forstå formålet med standarden, når den kan benyttes og få en innføring i selve standarden.

Målgruppe

Oppdragsansvarlige revisorer, revisormedarbeidere og andre med interesse for temaet.

Kursinnhold

Kurset vil omhandle følgende temaer:

  • Bakgrunnen og formålet med standarden
  • Når kan standarden benyttes
  • Struktur og innhold i standarden
  • Innføring av kravene i standarden
  • Prosessen for implementering i Norge

Kursform

Forelesning og mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Kai Morten Hagen

Fagdirektør
Revisorforeningen