4C Konkurs – insolvens og omstøtelse

Konkurser er en iboende og nødvendig del av et konkurranserettet og fritt næringsliv. Høyere rente og generelt vanskeligere økonomiske tider for næringslivet har igjen aktualisert søkelys på konkurser. Enten du er revisor, regnskapsfører, rådgiver, ansatt i bank eller «bare» en leverandør er det sannsynlig at du vil oppleve konkurs hos en eller flere av dine kunder.

Mål med kurset

Insolvens er grunnvilkåret for å åpne en konkurs. Dette kurset tar sikte på å gi en generell forståelse for insolvensbegrepet og å sette deg i stand til å gi bedre råd til kunder truet av konkurs eller også bedre å forutse konkurs og redusere egne tap.

Omstøtelse er et juridisk «verktøy» benyttet i konkurs for å tilsidesette transaksjoner og andre disposisjoner foretatt før konkurs. Kurset vil gi en oversikt og innføring i de mest vanlige reglene om omstøtelse og derigjennom blant annet sette deg i stand til bedre å vurdere om en disposisjon vil være i risikosonen for omstøtelse i en etterfølgende konkurs.

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere, rådgivere, ledere i økonomiavdelinger, bankansatte og andre som er ansatt i finansinstitusjoner.

Kursinnhold

Kurset omhandler blant annet regler rundt:

  • Insolvensbegrepet – en innføring,
  • Illikviditetstesten
  • Suffisienstesten (vurdering av egenkapital)
  • Handleplikt og handlingsrom ved insolvens
  • Omstøtelse - en innføring,
  • Under kurset er det god anledning til å stille spørsmål knyttet til temaene. 

Kursform

Fysisk forelesning med mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Helge A. Østvold

Statsautorisert revisor
BHL DA

Håvard Wiker

Advokat (H)
Ro Sommernes Advokatfirma DA