4D Introduksjon til bærekraftsrapportering

Det er stadig økende krav til rapportering innenfor bærekraft. Kunnskap om de ulike rapporteringskravene og hvorfor disse er viktige for virksomheten blir sentralt i tiden som kommer. I dette kurset gir vi deg en oversikt over kravene som gjelder i dag og hvilke rapporteringskrav som forventes å komme. Vi skal også gå gjennom formålet med bærekraftsrapportering og hvorfor det er viktig for alle selskaper uansett størrelse.

Mål med kurset

Å gi innsikt i hva norsk regulering av bærekraftsrapportering, og praktiske tilnærming til hvordan starte med bærekraftsrapportering

Målgruppe

Målgruppen er alle interesserte; eksempelvis revisor for små og mellomstore virksomheter, eiere, styremedlemmer, daglig leder, økonomiansvarlig og andre som ønsker innsikt i bærekraftsrapportering.

Kursinnhold

Kurset omhandler følgende:

  • Norsk regulering av bærekraftsrapportering          
    • CSRD
    • Norsk særlovgivning (likstillingsloven, åpenhetsloven)
    • Frivillig rapportering etter VSME
    • Kravene til attestasjon
  • Praktiske tips for å komme i gang

Kursform

Fysisk forelesning med eksempler og mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Kjersti Okstad

Direktør bærekraft og selskapsrapportering
Revisorforeningen

Sissel Riise

Rådgiver selskapsrapportering og bærekraft
Revisorforeningen

Knut Arne Askvig

Rådgiver selskapsrapportering og bærekraft
Revisorforeningen