4E Grunnleggende konsernregnskap

Kurset er et grunnleggende kurs i konsernregnskap og tar for seg temaer som konsernregnskapsplikt, oppkjøpsmetoden, konsolidering og avstemming av egenkapital. Kurset er lagt opp som forelesning, med enkelte praktiske oppgaver underveis.

Mål med kurset

Målet med dette kurset er å gi deltakeren grunnleggende kunnskaper innenfor emnet konsernregnskap og konsolidering. Kurset vil gi de nødvendige kunnskaper for å utarbeide et enkelt konsernregnskap. Mer komplekse problemstillinger som trinnvise oppkjøp og eierinteresser i utenlandsk datterselskap, blir ikke behandlet.

Målgruppe

Kurset gir grunnleggende innføring i teamet konsernregnskap og retter seg derfor mot revisorer og regnskapsførere som har ingen eller begrenset erfaring knyttet til utarbeidelse eller revisjon av konsernregnskaper.

Kursinnhold

  • Konsernregnskapsplikt
  • Oppkjøpsmetoden
  • Konsolidering
  • Behandling av tilknyttede selskaper og FKV i konsernregnskapet
  • Avstemming av egenkapital
  • Presentasjon og noteopplysninger
  • Andre formelle krav

Kursform:

Fysisk forelesning med mulighet til å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Henrik Bjørge Karlsvik

Statsautorisert revisor
BDO