Plenum dag 2 - Etiske perspektiver på revisor sin rolle

Forståelse av etikk er avgjørende for å opprettholde tillit i revisjonsprosessen. Kurset presenterer ny forskning på betydningen av tillit i samfunnet og hvordan man bygger tillit.

Mål med kurset

Gi nye perspektiver på tillit og tillitsverdighet i en global økonomi.  

Målgruppe

Revisorer og alle med interesse for emnet.

Kursinnhold

Forståelse av etikk er avgjørende for å opprettholde tillit i revisjonsprosessen. Kurset presenterer ny forskning på betydningen av tillit i samfunnet og hvordan man bygger tillit. Et viktig fokus vil være store eksperimentelle studier av tillit og oppfatninger av rettferdighet i ulike deler av verden.

Kursform

Plenumsforelesning

Les mer

Foredragsholder

Alexander W. Cappelen

Professor
NHH