Planlagte kurs

Her er en foreløpig oversikt over planlagte kurs og konferanser i 2023. Denne oppdateres løpende. Når kursene er klare for påmelding, finner du dem i kursoversikten.

2023

 • Nedskrivninger av anleggsmidler - eKurs (apr.) 3 t
 • Varige driftsmidler - eKurs (apr.) 3 t
 • Immaterielle eiendeler - eKurs (apr.) 3 t
 • Konkurs og restrukturering - eKurs (mai) 3 t
 • Sirkulær økonomi - eKurs (mai/juni) 3 t
 • Bærekraftige forretningsmodeller (mai/juni) 3 t
 • Excel-kurs for viderekomne - eKurs (fire kurs à 2 t) (sept.?)
 • Resultater fra kvalitetskontrollen - eKurs 3 t (sept.?)
 • Revisjon av inntekter - eKurs (sept.-okt.)
 • Ny skattemelding - eKurs høst (nov?) 
 • Fagdagene 2023 − digital 20.-21. nov. 14 t
 • SA 3801 og 3802 - fysisk kurs (des.)

Det tas forbehold om mindre endringer.

Har du spørsmål, kontakt kurs.