Facta Årsoppgjøret

Inneholder de viktigste regnskaps- og skattereglene som behøves i forbindelse med årsoppgjøret 2023.

Priser årsabonnement 2024

  • Medlemmer i Revisorforeningen: kr 230
  • Ikke-medlemmer: kr 325  
  • Studenter: kr 100 
  • Fraktomkostninger kommer i tillegg

Tidsskriftet omtaler

  • krav til innhold i årsregnskap og årsberetning
  • hovedregler for regnskapsmessig og skattemessig behandling av de vanligste balansepostene i regnskapet
  • regnskapsreglene slik de er etter regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk inkludert god regnskapsskikk for små foretak
  • viktige lovendringer, dommer og forvaltningsuttalelser innen aktuelle fagområder som skatt, avgift, regnskap og bokføring 
  • dokumentasjon av balansen 
  • utbytte, lån og andre transaksjoner mellom selskaper og eiere

Målgruppe 

Facta Årsoppgjøret er beregnet på revisorer, ledere og ansatte i økonomi- og regnskapsavdelinger. 

Medlemstilbud 

Firmaprofilering (krever pålogging) 
Se også eFacta for medlemmer og revisjonsfirmaer.

Utgivelse: 12. januar 2024
ISSN: 0805-9438
Antall sider: ca. 108