Revisor og bærekraft

Revisorene må gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

SDG logo

Bærekraft for revisor - kunnskapsportalen

I denne portalen finner du informasjon om og verktøy innenfor noen av de mest aktuelle bærekraftstemaene. Dette vil hjelpe deg å inkludere bærekraft i ditt arbeid som revisor.

Gå til kunnskapsportalen

Revisorforeningen og bærekraft

Revisorforeningen støtter langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å sikre norsk økonomi. Vi skal jobbe for en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Les mer

Siste faglige oppdateringer

 • Rapporteringskrav for foretak underlagt CSRD

  Artikkel 8 i EU-taksonomien beskriver hva som er rapporteringskrav for foretak som er underlagt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Vi ser på hvordan artikkel 8 og CSRD henger sammen og hvorfor det er viktig for foretak som omfattes av CSRD å rapportere i henhold til artikkel 8.

  04.05.2022

 • Åpenhetslovens anvendelse - del 2

  I denne todelte artikkelen ser vi nærmere på åpenhetslovens anvendelse på utenlandske virksomheter som pliktsubjekt og sammenhengen med regnskapsloven. I første del så vi på hvilke utenlandske selskaper som er rapporteringspliktige etter loven og hvilke tiltak som bør gjøres. I artikkelens andre del peker vi på noen praktiske spørsmål som kan tenkes å oppstå for utenlandske virksomheter.

  04.05.2022

 • Næringsliv og naturrisiko

  IPCC sin andre dommedagsrapport har kommet, og synliggjør det intrikate forholdet mellom natur og klima. Denne artikkelen vil gi deg et innblikk i hvem som blir truffet, risikoer, muligheter og hva din bedrift kan gjøre.

  08.04.2022

 • Åpenhetslovens anvendelse

  I denne todelte artikkelen ser vi nærmere på åpenhetslovens anvendelse på utenlandske virksomheter som pliktsubjekt og sammenhengen med regnskapsloven. Vi ser også kort på tilgrensende spørsmål knyttet til norske virksomheter som inngår i konsern med utenlandske virksomheter.

  08.04.2022

 • Interessenters behov og SMB-enes ressurser

  EU vil med sitt direktivforslag Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) regulere og standardisere bærekraftsrapportering i Europa. Det innebærer også et forslag til en tilpasset rapporteringsstandard for SMB.

  08.04.2022

 • SMB og bærekraft - opptak av webinaret 18. januar

  Hvordan skal små og mellomstore bedrifter forholde seg til bærekraftstemaer i tiden mens vi venter på at området lovreguleres? Revisorforeningen arrangerte et webinar om dette temaet 18. januar som du nå kan se i opptak.

  19.01.2022

 • GRI og EFRAG inngår samarbeid

  EFRAGs arbeidsgruppe PTS-ESRS jobber med utviklingen av den kommende europeiske standarden for bærekraftsrapportering. De signerte i løpet av sommeren en samarbeidsavtale med den kjente kommersielle standardsetteren Global Reporting Initiative (GRI).

  16.10.2021

 • Åpenhetsloven

  Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt.

  22.06.2021