Revisor og bærekraft

Revisorene vil gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Siste faglige oppdateringer

 • Reform av kvotesystemet: EU øker ambisjonene for CO2-kutt

  EU-kommisjonen vedtok i desember 2022 en ny reform av kvotesystemet for CO2-utslipp. Reformen innebærer styrkede ambisjoner om utslippskutt i kvotepliktig sektor og utvidelse til å omfatte utslipp fra skipsfart. I tillegg til dette, skal det opprettes et separat kvotemarked for veitransport- og bygningssektoren. Innstrammingen av kvotemarkedet vil legge et økt press på næringslivet til å kutte utslipp og nye sektorer plikter nå å overvåke, rapportere og verifisere sine utslipp.

  30.03.2023

 • Redegjørelse etter åpenhetsloven

  Forbrukertilsynet har publisert nærmere veiledning om redegjørelsen etter åpenhetsloven, og belyst flere spørsmål om hvordan lovkravene er å forstå. Blant annet er henvisning i årsberetningen, offentliggjøring av redegjørelsen på virksomhetens nettsider, mulighetene for henvisninger mellom redegjørelser og felles redegjørelse i konsernforhold omtalt.

  17.02.2023

 • Rapportering på EU-taksonomien for ikke-finansielle foretak

  I artikkelen ser vi nærmere på tematikk rundt rapportering på EU-taksonomien og presenterer en overordnet guide til hvordan «eligibility» kan vurderes, for ikke-finansielle foretak. Aktiviteter som regnes å kunne bidra til oppnåelsen av klima- og miljømål, regnes som «eligible» aktiviteter.

  10.01.2023

 • Bærekraft og rapporteringskvalitet: Vekstselskaper versus verdiselskaper

  Masteroppgaven jeg skrev sammen med en medstudent har sett på om det er forskjell i rapporteringskvalitet knyttet til ikke-finansiell bærekraftsrapportering hos vekstselskaper notert på norsk børs og verdiselskaper notert på norsk børs. Artikkelen gir en oppsummering av masteroppgaven som ble avlagt ved NTNU Handelshøyskolen våren 2022.

  10.01.2023

 • Endringer i verdipapirforskriften

  Finanstilsynet har fastsatt utfyllende regler i verdipapirforskriften om bærekraft og pliktene til verdipapirforetak. Endringene utvider disse foretakenes ansvar om å opplyse og definere relaterte bærekraftsfaktorer i de finansielle instrumentene og produktene de tilbyr. Endringene bygger på felleseuropeisk regelverk og trer i kraft i dag.

  05.01.2023

 • Offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen trer i kraft

  Lov nr. 161 av lov 22. desember 2021 om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer - eller taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen ble i dag behandlet i statsråd. Loven trer i kraft 1. januar 2023.

  20.12.2022

 • CSRD publisert i EUs Official Journal

  Bærekraftsrapporteringsdirektivet, eller Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er nå publisert i EUs Official Journal. Dermed er direktivet formelt vedtatt i EU.

  20.12.2022