Revisor og bærekraft

Revisorene må gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

SDG logo

Bærekraft for revisor - kunnskapsportalen

I denne portalen finner du informasjon om og verktøy innenfor noen av de mest aktuelle bærekraftstemaene. Dette vil hjelpe deg å inkludere bærekraft i ditt arbeid som revisor.

Gå til kunnskapsportalen

Revisorforeningen og bærekraft

Revisorforeningen støtter langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å sikre norsk økonomi. Vi skal jobbe for en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Les mer

Siste faglige oppdateringer

 • Bærekraftig eierskapsmelding

  Regjeringen stiller i den nye Eierskapsmeldingen "Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper" klare krav til de statlig eide selskapenes rapportering av bærekraft. Det er en vesentlig forbedring fra tidligere eierskapsmeldinger.

  21.10.2022

 • Bidrar til en mer bærekraftig eiendomsbransje

  I reviderte standardavtaler for leie av næringsbygg stilles skjerpede miljømessige krav til leietaker, og utleier gis en utvidet rett til innsyn i og krav til rapportering av miljørelaterte forhold hos leietaker. I stedet for å velge å ta bærekraftsbestemmelser inn i kontrakten må man nå aktivt velge dem bort.

  21.09.2022

 • Viktig med kjennskap til bankenes bærekraftsarbeid

  Nær sagt alle banker vurderer faktorer knyttet til bærekraft på samme måte som øvrig kredittrisiko når virksomheter søker lån. Det fremkommer av Bærekraftsundersøkelsen 2022 – BDOs tredje årlige kartlegging av bærekraftsarbeidet blant norske små og mellomstore banker.

  21.09.2022

 • Revisor fremmer bærekraft i praksis

  Hellek Berge er revisor i Revisorteam Midt-Telemark og bonde på gården Berge i Gvarv. Han er genuint opptatt av bærekraft i vid forstand, både som bonde og som medlem i Revisorforeningens ressursgruppe for bærekraft. Vi tok turen til Gvarv før sommeren og fikk høre hva Hellek tenker om bærekraft både knyttet til bærekraft i revisjonsprofesjonen og i landbruket.

  21.09.2022

 • Akademiet for bærekraftsrapportering - kull 2

  Akademiet for bærekraftsrapportering presenterer den omfattende lovgivning (EU-CSRD) og det store sett med standarder for rapportering av bærekraft - EFRAGs ESRS som vil gjelde i Norge. Kull 1 er nå fullbooket. Kull 2 vil ha oppstart medio april 2023.

  20.09.2022

 • Temaside om taksonomien for bærekraft

  Finansdepartementet har lansert en temaside for taksonomien som ventes å tre i kraft i løpet innen nyttår. Temasiden inneholder ofte stilte spørsmål og veiledning om regelverket.

  09.09.2022

 • Bærekraftstandarder for Europa

  Revisorforeningen støtter forslagene til standarder for rapportering av bærekraft i Norge og EU. Disse standardene vil bli obligatoriske også for norske selskaper, og utkastene er gode utgangspunkt. Men det må gjøres mer arbeid og bedre koordinering med de globale standardene fra ISSB.

  07.08.2022

 • Bærekraftstandarder fra IFRS

  Revisorforeningen støtter utkastene til standarder fra International Sustainability Standards Board om rapportering av bærekraft.

  01.08.2022

 • Enighet om EUs direktiv om bærekraftsrapportering

  Det er oppnådd enighet i EU om et direktiv om bærekraftsrapportering. Dette er et langt skritt i retning av å integrere finansiell rapportering med opplysninger om bærekraft. Rapporteringen skal bekreftes av revisor eller annen uavhengig ekspert.

  22.06.2022

 • Akademiet for Bærekraftsrapportering

  Revisorforeningen vil sammen med de store revisjonsselskapene arrangere et omfattende akademi for bærekraftsrapportering. Introduksjonskurset blir 21. juni.

  08.05.2022