Revisor og bærekraft

Revisorene må gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

SDG logo

Bærekraft for revisor - kunnskapsportalen

I denne portalen finner du informasjon om og verktøy innenfor noen av de mest aktuelle bærekraftstemaene. Dette vil hjelpe deg å inkludere bærekraft i ditt arbeid som revisor.

Gå til kunnskapsportalen

Revisorforeningen og bærekraft

Revisorforeningen støtter langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å sikre norsk økonomi. Vi skal jobbe for en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Les mer

Siste faglige oppdateringer

 • Nordic Sustainability Reporting Standards (NSRS) lansert

  NSRS er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, SRF konsulterna og TAL i Finland. Førsteutgaven som nå er lansert byr på et rammeverk for bærekraftsrapportering tilpasset små- og mellomstore bedrifter (SMB).

  20.11.2021

 • EFRAG på COP26

  European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ga en oppdatering på sitt arbeide med standardsetting for en europeisk standard for bærekraftsrapportering. Patrick de Cambourg, leder for prosjektgruppen PTF-ESRS som er delegert dette arbeidet holdt innlegg.

  15.11.2021

 • IFRS Foundation oppretter International Sustainability Standards Board (ISSB)

  IFRS Foundation kunngjorde onsdag på COP26 i Glasgow at de oppretter et International Sustainability Standards Board (ISSB). Det nyoppnevnte ISSB har som formål å utforme globale grunnlinjer for bærekraftsrapportering som skal imøtekomme kravene investorer og kapitalmarkeder stiller til bærekraftsinformasjon. Grunnlinjene er ment som en basis som på et senere tidspunkt kan videreutvikles og gjøres obligatorisk i de forskjellige jurisdiksjonene. IFRS Foundation publiserte samtidig to prototyper som viser hvordan de ferdige standardene kan se ut.

  03.11.2021

 • Miljørapportering og språkkrav

  Artikkelforfatteren oppfordrer Skattedirektoratet til å ta høyde for foretaks miljørapportering og tilhørende eksterne interessenter i sine vurderinger av språkkrav, i og med at regnskapsloven hjemler lovkravene for slik rapportering.

  02.11.2021

 • Klimarisikorapportering – hva, hvordan og hvorfor

  Klimarisikorapportering kan være utfordrende å sette i gang med; det innfører et nytt språk og nye risikodimensjoner for mange selskaper. Samtidig er dette et av de viktigste risikoområdene for norsk næringsliv fremover. Her ønsker vi å gi en innføring i hva klimarisiko er, noen sentrale øvelser selskapet må gjennom og hvordan du kan komme i gang med klimarisikorapportering.

  02.11.2021

 • EFRAG publiserer arbeidsnotat innenfor klimastandard

  European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har publisert et arbeidsnotat som inkluderer en prototype for klimarapportering. Arbeidsnotatet byr på innsyn i hvilke krav det europeiske direktivforslaget for bærekraftsrapportering (CSRD) kan komme til å stille for klimarapportering.

  16.10.2021

 • GRI og EFRAG inngår samarbeid

  EFRAGs arbeidsgruppe PTS-ESRS jobber med utviklingen av den kommende europeiske standarden for bærekraftsrapportering. De signerte i løpet av sommeren en samarbeidsavtale med den kjente kommersielle standardsetteren Global Reporting Initiative (GRI).

  16.10.2021

 • Ny strategi for sirkulær økonomi i Norge

  16. juni publiserte regjeringen en nasjonal strategi for sirkulær økonomi som skal sikre en bærekraftig, klimanøytral og ressurseffektiv omstilling i Norge. Med ny strategi for sirkulær økonomi fra både den norske regjering og EU, vil norsk næringsliv møte på nye markeder og nye rammevilkår særlig knyttet til produkt- og produksjonsprosesser, produktmerking, digitalisering og datadeling. For å kunne konkurrere i fremtidens markeder, vil det være viktig for norsk næringsliv å posisjonere seg tidlig.

  19.09.2021

 • Åpenhetsloven

  Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt.

  22.06.2021

 • EU setter en stopper for grønnvasking

  Den nye taksonomiforordningen (også kjent som klassifiseringsforordningen i norsk rett) omfatter virksomheter som etter regnskapsdirektivet må rapportere på ikke-finansiell informasjon samt finansmarkedsdeltakere og finansielle produkter som etter offentliggjøringsforordningen må offentliggjøre informasjon om hvordan foretakenes investeringer bidrar til bærekraftig utvikling.

  02.02.2021