Nye lovregler om bærekraftsrapportering  er vedtatt i Stortinget

Lovreglene gjennomfører EUs direktiv om selskapers bærekraftsrapportering - «Corporate Sustainaiblity Reporting Directive» (CSRD).

Publisert:

Til Stortingets debatt om saken (5. juni 2024)

Til Finanskomiteens innstilling (Innst. 343 L (2023-2024))

Følg saken på stortinget.no

Finanskomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til en økende etterspørsel etter investeringer som skal være bærekraftige og ansvarlige, der både profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. 

Formålet med CSRD (direktiv 2022/2464/EU) er å legge til rette for omstilling til en mer bærekraftig økonomi gjennom å gi markedet sammenlignbar informasjon, slik at det blir enklere å foreta finansielle beslutninger som vrir kapitalstrømmene i en mer bærekraftig retning. De nye reglene forventes derfor også å sette sivilsamfunnet bedre i stand til å holde foretak ansvarlige for deres påvirkning på samfunn og miljø.

Les mer om forslaget på vår temaside: Lovregler om bærekraftsrapportering