Kontrolloppstillingen inkluderes i skattemeldingen for 2023

Fra og med 1. januar 2024, trer det i kraft en revidert forskrift som integrerer kontrolloppstillingen i den nye skattemeldingen. Denne endringen er relevant for inntektsåret 2023 og fremover.

Publisert:

Med den nye reguleringen, blir kontrolloppstillingen en integrert del av skattemeldingen. Dette betyr at alle skatte- eller selskapsmeldinger med næringsspesifikasjon nå må inkludere en kontrolloppstilling dersom foretaket er arbeidsgiver. Oppstillingen må fortsatt attesteres av en revisor, noe som understreker behovet for nøyaktighet og transparens i regnskapsføringen.

Det er også viktig å merke seg at denne endringen kun gjelder for de som er skattepliktige og som skal levere skatte- eller selskapsmelding med næringsspesifikasjon. De som ikke er skattepliktige har ikke lenger krav til å utarbeide en kontrolloppstilling, men dersom der er bokføringspliktige krever bokføringsforskriften § 5 (2) nr. 2 en spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser.

Ny forskriftstekst:
§ 7-2-11.Kontrolloppstillingen
Når arbeidsgiver leverer sin skatte- eller selskapsmelding med næringsspesifikasjon, skal arbeidsgiver inkludere en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp. Kontrolloppstillingen skal være signert av arbeidsgiver. Har arbeidsgiver revisor, skal også revisor signere kontrolloppstillingen. Revisor skal sende skriftlig begrunnelse for manglende underskrift til skattekontoret.