Rapportering av kontrollerte transaksjoner for 2023

Skatteetaten har laget en samleveileder for temakortet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender» (tidligere RF-1123).

Publisert:

Tidligere skjema for internprising, RF-1123, er erstattet av temakortet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender».

Hoveddelen av de opplysningene som tidligere ble rapportert i RF-1123, skal rapporteres under dette nye temaet. En del opplysninger om foretaket, eierforhold, endringer i eierforhold med videre rapporteres under temakortet «Opplysninger om skattesubjektet».

Skatteetaten har laget en samleveileder for temakortet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender» som er å finne på deres veiledningssider for internprising. Denne er spesielt nyttig i år, da det er en del nye felter i temakortet sammenlignet med postene i tidligere skjema. Enkelte felter er frivillige å fylle ut i 2023, og disse feltene er i veilederen markert med «Denne er frivillig i 2023». Det har dessverre også blitt laget flere felter i temakortet enn det som skal brukes i år. Disse feltene er i veilederen markert med «Skal ikke fylles ut i 2023».

«Internprisingssidene» til Skatteetaten gir dessuten praktisk informasjon knyttet til hvordan forberede og gjennomføre rapporteringen på internprisingsområdet.

Informasjonen over er også å finne på vår temaside «Ny skattemelding 2023» under «Ofte stilte spørsmål om ny skattemelding».