Det åpnes for å søke om utsettelse av skattemeldingen for mer enn 10 % av porteføljen

Skatteetaten uttaler at de har fått tilbakemeldinger fra de profesjonelle aktørene at omstillingen til den nye skattemeldingen tar lengre tid i år.

Publisert:

Det er ikke satt noe tak for hvor mye av porteføljen det kan søkes om utsettelse for, men det er altså en forutsetning at det søkes for å oppnå utsettelsen. For de kunder som ikke får levert innen ordinær frist 31. mai kan man søke om utsettelse til 30. juni. 

Det bemerkes også at det er funnet få feil på løsningene i den nye skattemeldingen så langt, så det er ingen grunn til å vente med å levere inn. Det er også viktig å påpeke at denne muligheten ikke påvirker den ordinære fristen for å avlegge årsregnskap for selskap.

 

Miriam Tvorg

Johansen

Rådgiver revisjon
976 79 722 [email protected]