Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 22 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Frivillig registrering og fakturering

  En virksomhet er frivillig registrert for utleie av næringsbygg. Skal alle leietakerne faktureres med merverdiavgift?

  Avgift 01.07.2016

 • Justeringsavtale og husleie ved fisjon

  En eiendom som lå i selskap A blir skilt ut i eget nystiftet eller eksisterende eiendomsselskap (selskap B). Selskap B skal deretter leie ut eiendommen til selskap A. Hvordan skal husleien behandles det året fisjonen skjer? Kan det inngås avtale om justering?

  Avgift 01.07.2016

 • Leietakers justeringsplikt for påkostninger leide lokaler

  I forbindelse med leie av lokaler har leietaker bekostet lokalet for å tilpasse lokalet til egen virksomhet. Leiekontrakten var opprinnelig inngått for fem år og leietaker får ikke forlenget avtalen. Når leiekontrakten er begrenset til fem år, og leietaker aktiverer og avskriver investeringen ove...

  Avgift 26.03.2023

 • Fusjon - overdragelse av justeringsforpliktelse

  Et bygg som det er knyttet en justeringsforpliktelse til skal i forbindelse med fusjon overføres til et foretak som før fusjonen ikke er registret i merverdiavgiftsregisteret.  Vil justeringsforpliktelsen overføres automatisk eller må det sendes melding om dette?

  Avgift 21.10.2020

 • MVA - Trekantfusjon og justeringsreglene

  Et selskap har fisjonert eiendom ut til hjelpeselskap og stiftet datterselskap, men av ulike årsaker er fusjonen mellom hjelpeselskapet og datterselskapet blitt forsinket. Det er inngått justeringsavtale mellom selskapet (mor) og datterselskapet. I avtalen har mor overført sin plikt til å justere...

  Avgift Foretaksrett 28.04.2021

 • Manglende dokumentasjon av justeringsforpliktelser

  Et selskap som driver med investering og utleie av fast eiendom har ikke utarbeidet oversikt over justeringsforpliktelser. Selskapet har delt omsetning innenfor og utenfor avgiftsområdet. Det er foretatt vesentlige påkostninger de senere år, men det er ikke endringer av betydning knyttet til...

  Avgift Revisjon 27.06.2019

 • Arv - skattemessig kontinuitet og dokumentavgift

  Stein og Reidar er brødre og arver sin far. Faren etterlater seg en bolig og et næringsbygg. Boligen og næringsbygget er verdt åtte millioner kroner hver. Brødrene blir enige om at Stein får boligen og Reidar får næringsbygget. Faren bodde i boligen til det siste, og han kunne ha solgt den...

  Avgift Skatt 11.10.2017

 • Tidspunkt for innberetning av merverdiavgift for bygge- og anleggsarbeid

  Entreprenør har fakturert for utført arbeid. Det har oppstått uenighet med oppdragsgiver og saken skal løses i rettsapparatet. Merverdiavgift er allerede innberettet ved fakturering, men fakturaene vil ikke bli betalt før saken er avgjort. Kan entreprenøren kreditere omtvistet beløp og fakturere...

  Avgift Bokføring 18.09.2023

 • Fakturering av revisjonshonorar

  Når må revisjonshonorar faktureres?

  Avgift Bokføring Selskapsrapportering 06.07.2016

 • Ajourhold

  Et selskap bokfører alle bilag løpende, men selskapet har ikke foretatt løpende avstemming av reskontro og bank. Rapporter som har gått til styret har blitt justert for usikkerheter, slik at disse i sin vesentlighet har vært riktige. Ved årets slutt er alt avstemt. Er dette brudd på ajourholdspli...

  Avgift Bokføring Selskapsrapportering 06.07.2016