Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 316 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Revisjonsplikt for alternative investeringsfond (AIF) og forvaltere av AIF

  En forvalter av et AIF (alternativt investeringsfond) med samlet forvaltningskapital under terskelverdiene i AIF-loven § 1-4 trenger ikke tillatelse (konsesjon) for å drive virksomheten, men har plikt til å registrere seg hos Finanstilsynet. Vi har et aksjeselskap som kunde. Selskapet er ...

  Revisjon 01.11.2021

 • Skattefunn og selskap i økonomiske vanskeligheter

  Et selskap søker om Skattefunn i mars (år 3). Årsregnskapet for foregående år (år 2) er ennå ikke avlagt. Sist avlagte årsregnskap (år 1) viser en aksjekapital på én million kroner, en overkurs på to millioner kroner og et udekket tap på 1,8 millioner kroner. For år 2 kommer selskapets udekkede t...

  Foretaksrett Regnskap Skatt Skattefunn 01.11.2021

 • Avtaler med regnskapsfører

  Kan en revisor ha et avtaleforhold til en regnskapsfører og samtidig revidere regnskapene til regnskapsførerens kunder?

  Revisjon 25.10.2021

 • Formuesverdi av vindkraftverk

  Hvordan fastsettes formuesverdien av vindkraftverk?

  Skatt 29.06.2021

 • Løse ut medarving og inngangsverdi

  Far til Nina og Siri dør. Han etterlater seg en utleieleilighet med verdi fire millioner kroner og aksjene i AS Eiendom som har en verdi på ti millioner kroner. Nina ønsker på skifte å overta aksjene. Siri får leiligheten og Nina skal da betale Siri tre millioner kroner. Vil beløpet Nina betaler...

  Skatt 07.06.2021

 • Manglende SAF-T rapportering

  Jeg er revisor for en virksomhet der det ved revisjon av årsregnskapet for 2020 er avdekket at de ikke kan produsere SAF-T regnskapsfil. Nåværende regnskapssystem er eldre og vil ikke oppdateres med få mulighet til å produsere slike filer. Ved spørsmål har daglig leder har uttalt at de ikke...

  Bokføring Revisjon 28.04.2021

 • MVA - Trekantfusjon og justeringsreglene

  Et selskap har fisjonert eiendom ut til hjelpeselskap og stiftet datterselskap, men av ulike årsaker er fusjonen mellom hjelpeselskapet og datterselskapet blitt forsinket. Det er inngått justeringsavtale mellom selskapet (mor) og datterselskapet. I avtalen har mor overført sin plikt til å justere...

  Avgift Foretaksrett 28.04.2021

 • Etterutdanning – permisjon

  Er det noen  lettelser  i,  eller  unntak  fra  etterutdanningskravene for  revisorer og regnskapsførere i forbindelse med permisjoner og sykdom?  

  Etterutdanning Regnskapsfører Revisjon 20.04.2021

 • Markedsverdiprinsippet for aksjefond

  Kan andeler i aksjefond regnskapsføres til markedsverdi (regnskapsloven § 5-8) selv om andelene ikke selv oppfyller vilkåret i nr. 3 om å være børsnotert eller omsatt på et regulert marked?

  Regnskap Selskapsrapportering 20.04.2021

 • Regnskapsføring av aksjer til virkelig verdi

  Omfattes aksjer som er notert på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) og NOTC av «omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet», jf. regnskapsloven § 5-8?

  Regnskap Selskapsrapportering 20.04.2021