Jeg vil bli godkjent revisor. Hva betyr ny revisorlov for meg?

Fortsatt krav om mastergrad i regnskap og revisjon for å bli statsautorisert revisor. Fremover vil det ikke bli gitt godkjenninger som registrert revisor.

Publisert:

Fortsatt krav om mastergrad i regnskap og revisjon

For å få godkjenning som revisor, må du ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) eller en tilsvarende utenlandsk mastergrad.

Jeg har en mastergrad i økonomi og administrasjon

Hvis du har en mastergrad i økonomi og administrasjon (MØA) må du som nå ta ett års tilleggsutdanning på MRR-studiet for å få revisorgodkjenning.

Jeg har en utenlandsk mastergrad

Hvis du har en utenlandsk mastergrad i regnskap og revisjon, kan det gi grunnlag for revisorgodkjenning i Norge.

Jeg har en bachelorgrad i regnskap og revisjon

Fremover vil det ikke lenger bli gitt godkjenninger som registrert revisor.

Departementet vil vurdere nærmere hvordan en overgangsordning for denne gruppen skal utformes og hvem som skal omfattes av en slik ordning. 

Jeg er i praksis i et revisjonsfirma

I utgangspunktet medfører ikke den nye loven noen endringer for deg når det gjelder å oppfylle praksiskravene i loven. Du bør likevel være oppmerksom på følgende forhold:

  • Praksis fra kommunal revisjon kan i særlige tilfeller anses som tilstrekkelig for å oppfylle kravet til nødvendig praksis etter godkjenning av Finanstilsynet.
  • Det er åpnet for at du kan fullføre en større del av praksisen før du har oppfylt utdanningskravet. Etter den nye loven må minst ett år av praksistiden gjennomføres etter bestått utdanning. Etter gjeldende lov er kravet to år.
  • Det er uttrykt klarere forventninger til innholdet av den praktiske opplæringen når det gjelder andelen regnskapsrevisjon, variert praktisk opplæring, kvalifisert veiledning og struktur. Det kan være fornuftig å ta opp dette med din arbeidsgiver.
  • Det er ikke lagt opp til noen mulighet for å få godkjenning på grunnlag av en bachelorgrad i regnskap og revisjon (BRR) etter at loven trer i kraft. Vi vet ikke om det kan bli gitt overgangsregler.
  • Hvis du også har praksis fra andre enn et godkjent revisjonsforetak, må du sjekke reglene om hva slags praksis som godtas og hvor stor del denne praksisen kan utgjøre.