Ny revisorlov

Om ikke lenge vil en ny revisorlov erstatte dagens lov. Her får du en oversikt over hva endringene i den nye loven vil bety for deg som er godkjent revisor, ønsker å bli godkjent revisor eller som driver et revisjonsfirma.

Tannhjul beskjært.jpg

Regjeringens forslag til ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene

Vi forventer at den nye revisorloven blir vedtatt i løpet av første halvår 2020 og satt i kraft i løpet av høsten 2020.

Oversikt over de viktigste endringene i ny revisorlov

shutterstock_581126563.jpg

Godkjent revisor – hva betyr ny revisorlov for meg?

Fra 105 til 120 timer etterutdanning for alle. Fleksibel fagsammensetning - timekrav i enkeltfag bortfaller. Mulig å deponere godkjenningen. Registrerte revisorer blir statsautoriserte revisorer.

Les mer

shutterstock_689746726.jpg

Jeg vil bli godkjent revisor. Hva betyr ny revisorlov for meg?

Fortsatt krav om mastergrad i regnskap og revisjon for å bli statsautorisert revisor. Fremover vil det ikke bli gitt godkjenninger som registrert revisor.

Les mer

shutterstock_647903776.jpg

Praktiserende revisor – hva betyr ny revisorlov for mine oppdrag?

Uavhengighet - kretsen av nærstående reduseres, karensperiode for å tiltre ledende stilling hos klient, karensperiode etter levering av internrevisjon. Redusert oppbevaringstid. Flere sanksjonsmuligheter ved brudd på loven.

Les mer

To menn og pc.jpg

Hva betyr ny revisorlov for mitt revisjonsfirma?

Sikkerhetsstillelse bortfaller. Finanstilsynet kan ilegge bøter for brudd på loven. Nye lovkrav om rutiner og risikostyring.

Les mer