Ny revisorlov trer i kraft 1.1.2021 - webinar

Det er nå formelt besluttet at den nye revisorloven skal tre i kraft fra 1. januar 2021. Vi arrangerer gratis Webinar onsdag 25. november kl. 15.00.

Publisert:

Vi inviterer til webinar onsdag 25. november kl 15.00 om hva overgangen fra gammel til ny revisorlov vil bety for deg. Webinaret blir strømmet og varer i ca. 15-20 min.

Se webinaret 25. november kl. 15.00: Ny revisorlov trer i kraft 1.1.2021 - hva betyr overgangen fra gammel til ny lov 

Husk å legg webinaret i din kalender

Stortingets lovvedtak ble sanksjonert av Kongen i Statsråd den 20. november, og får tittelen «lov 20. november 2020 nr. 128 om revisjon og revisorer (revisorloven)».

Her kan du lese mer om den nye revisorloven.