Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 90 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Skjevdeling av utbytte over lenger tid

  Kan skjevdeling av utbytte mellom aksjeeiere avtales for lengre tid enn to år, jf. forbudet i aksjeloven § 8-3 annet ledd?

  Foretaksrett 21.02.2018

 • Tilbakebetaling av innbetalt overkurs etter aksjelovendringene i 2013

  Tilbakebetaling av innbetalt kapital er ikke skattepliktig. Er det spesielle forhold man må tenke på for å sikre at en utbetaling fra selskapet regnes som skattefri tilbakebetaling og ikke skattepliktig utbytte nå som innbetalt overkurs ikke lenger befinner seg på overkursfondet?

  Foretaksrett Skatt 20.02.2018

 • Tegning til pålydende og overkurs

  Er det noe i veien for at en eller flere av stifterne tegner seg til pålydende, mens andre tegner seg med overkurs? Må man først stifte selskapet til pålydende og gjennomføre en rettet emisjon med overkurs etter at selskapet er stiftet?

  Foretaksrett 15.02.2018

 • Omorganisering som i BFU 29/11

  Den personlige aksjonæren i et aksjeselskap ønsker å eie aksjene gjennom et holdingselskap. I BFU 29/11 ble en slik omorganisering gjennomført ved at aksjeselskapet først ble fisjonert i flere selskaper ved at de overtakende selskapene, heleid av de personlige aksjonærene, fikk hver sin fordring ...

  Foretaksrett Regnskap Skatt 08.02.2018

 • Fusjon når datterselskap eller søsterselskap har negativ egenkapital

  Kan en fusjon mellom et morselskap og et heleid datterselskap eller fusjon mellom to heleide søsterselskap gjennomføres når overdragende eller overtakende selskap har negativ egenkapital?

  Foretaksrett 08.02.2018

 • Regnskapsføring av stiftelsesutgifter

  Et selskap kontantstiftes med aksjekapital på kr 30 000. Selskapet kan dekke utgifter ved stiftelsen i den utstrekning utgiftene ikke overstiger aksjeinnskuddet. I stiftelsesdokumentet skal det angis hvilke utgifter det gjelder, hvordan de er beregnet, og navn og adresse på den som er tilgodesett...

  Foretaksrett Regnskap 17.01.2018

 • Ordinær fusjon med negativ egenkapital

  Arne eier alle aksjene i Eiendomsselskapet AS. Selskapet har negativ balanseført egenkapital, men stor positiv virkelig verdi i form av merverdi på fast eiendom. Med henblikk på et mulig fremtidig salg ønsker han å få aksjene inn i fritaksmetoden. Han tenker å stifte et «skyggekonsern» med Mor AS...

  Foretaksrett Regnskap Skatt 10.01.2018

 • Innsigelser ved kapitalnedsettelse

  AS Forretningsbygg har besluttet å sette ned aksjekapitalen fra kr 600 000 til kr 100 000 ved å gjøre en utbetaling på kr 500 000. Selskapet er solid og har en egenkapital på fire millioner kroner. En kjøper av et nyoppført bygg, har gått til søksmål mot selskapet med påstand om diverse mangler o...

  Foretaksrett 10.01.2018

 • Likedelingsfisjon og verdsettelse

  Eirik og Gjermund eier AS Import 50/50. De ønsker å fortsette samarbeidet, men ønsker å fisjonere ut deler av virksomheten i et nytt selskap som de også skal eie i samme forhold. Aksjeloven § 14-11a har særlige regler om likedelingsfisjon som gjør unntak fra enkelte av aksjelovens bestemmelser....

  Foretaksrett Regnskap Skatt 09.01.2018

 • Nye terskelverdier for revisjonsplikt

  I forskrift til aksjeloven er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum. Et aksjeselskap hadde i 2016 driftsinntekter på 5,5 millioner kroner. Kan selskapet fravelge revisjon med virkning for årsregnskapet for 2017?

  Foretaksrett Revisjon 08.01.2018