Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 317 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Formuesverdi av vindkraftverk

  Hvordan fastsettes formuesverdien av vindkraftverk?

  Skatt 29.06.2021

 • Løse ut medarving og inngangsverdi

  Far til Nina og Siri dør. Han etterlater seg en utleieleilighet med verdi fire millioner kroner og aksjene i AS Eiendom som har en verdi på ti millioner kroner. Nina ønsker på skifte å overta aksjene. Siri får leiligheten og Nina skal da betale Siri tre millioner kroner. Vil beløpet Nina betaler...

  Skatt 07.06.2021

 • Manglende SAF-T rapportering

  Jeg er revisor for en virksomhet der det ved revisjon av årsregnskapet for 2020 er avdekket at de ikke kan produsere SAF-T regnskapsfil. Nåværende regnskapssystem er eldre og vil ikke oppdateres med få mulighet til å produsere slike filer. Ved spørsmål har daglig leder har uttalt at de ikke...

  Bokføring Revisjon 28.04.2021

 • MVA - Trekantfusjon og justeringsreglene

  Et selskap har fisjonert eiendom ut til hjelpeselskap og stiftet datterselskap, men av ulike årsaker er fusjonen mellom hjelpeselskapet og datterselskapet blitt forsinket. Det er inngått justeringsavtale mellom selskapet (mor) og datterselskapet. I avtalen har mor overført sin plikt til å justere...

  Avgift Foretaksrett 28.04.2021

 • Etterutdanning – permisjon

  Er det noen  lettelser  i,  eller  unntak  fra  etterutdanningskravene for  revisorer og regnskapsførere i forbindelse med permisjoner og sykdom?  

  Etterutdanning Regnskapsfører Revisjon 20.04.2021

 • Markedsverdiprinsippet for aksjefond

  Kan andeler i aksjefond regnskapsføres til markedsverdi (regnskapsloven § 5-8) selv om andelene ikke selv oppfyller vilkåret i nr. 3 om å være børsnotert eller omsatt på et regulert marked?

  Regnskap Selskapsrapportering 20.04.2021

 • Regnskapsføring av aksjer til virkelig verdi

  Omfattes aksjer som er notert på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) og NOTC av «omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet», jf. regnskapsloven § 5-8?

  Regnskap Selskapsrapportering 20.04.2021

 • Bekreftelser fra regnskapsfører

  Regnskapsførere kan i noen tilfeller avgi bekreftelser til offentlige myndigheter. Regnskapsførere kan blant annet bekrefte lønnstilskudd fra NAV, refusjon for sjømenn og tilskudd fra Innovasjon Norge. Silje er både autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor. Kan Silje avgi bekreftelser...

  Regnskapsfører Revisjon 02.03.2021

 • Uformelt aksjeinnskudd eller aksjekapital og overkurs

  Aksjeselskapet skal tilføres midler i form av kontanter. Aksjeeierne, som dels er personlige aksjeeiere og dels selskaper, ønsker å gjøre dette på enkleste måte. De vurderer derfor å overføre et forholdsmessig beløp basert på hvor mange aksjer de eier. Vil dette være å anse som overkurs? Kan ...

  Foretaksrett Skatt 02.03.2021

 • Melding om fravalg

  Når kan revisor si fra seg revisjonsoppdraget for en klient som har varslet at selskapet vil velge bort revisjon?

  Revisjon 02.03.2021