Regnskapsmessig kontinuitet og andre ofte stilte spørsmål

Når må bokførte verdier på aksjer videreføres selv om salgssummen er høyere? Hvem blir omfattet av de nye kravene til bærekraftsrapportering, og hvordan blir SMB-selskapene påvirket? Er vi à jour med kravene som stilles til oss på hvitvaskingsområdet? Dette er noen av temaene på Fagdagene digital 20. - 21. november.

Publisert:

Har du ReKomp abonnement er disse kursdagene inkludert i abonnementet ditt.

Det er mange dagsaktuelle temaer på fagdagene i år. Fagdagene sendes kun direkte, opptak vil ikke bli distribuert i etterkant, men et tips er å avtale med kollegaer å velge forskjellige kurs og oppdatere hverandre etterpå om viktige punkter. Som deltaker på fagdagene har du tilgang til kursdokumentasjonen for alle kursene.

Regnskapsmessig kontinuitetsgjennomskjæring

Omorganiseringer og konserninterne transaksjoner forekommer i mange former og av mange grunner, men det samme spørsmålet dukker alltid opp: Skal dette regnskapsføres til kontinuitet eller til virkelig verdi? 

Bærekraft

Et av kursene på Fagdagene gir en innføring i de nye reglene om bærekraftsrapportering som også skal innføres i Norge. I kurset gjennomgås blant annet hvem som omfattes, tidslinjen, attestasjon av bærekraftsrapporteringen og litt om hvordan små og mellomstore foretak påvirkes.

En praktisk gjennomgang av åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingene etter loven er også tema på Fagdagene. Gunnar Bleness i Inventura deler sine råd og erfaringer. 

Ny regnskapsførerlov

I forbindelse med at ny regnskapsførerlov trådte i kraft fra 1. januar 2023, minner vi dere som har påtatt dere regnskapsføreropprag om at de nye kravene er godt dekket gjennom eKursene vi tilbyr:

Jan Terje Kaaby i BDO har skrevet en artikkelserie om den nye regnskapsførerloven og om den nye standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Artiklene kan du lese i Revisjon og regnskap nr. 3 til 6 - 2023.

I tillegg er regnskapsføring - organisering og kvalitetsstyreing - et av temaene på Fagdagene.