Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 130 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Periodisering av mottatt tilleggsutbytte

  Et selskap A (morselskapet) eier 100 % i selskap B (datterselskapet). For 20X1 har datterselskapet ikke utdelt ordinært utbytte. Regnskap for datterselskapet ble fastsatt 10. februar 20X2. Tilleggsutbytte i datterselskapet vedtas i ekstraordinær generalforsamling 20. mai 20X2. Kan ...

  Foretaksrett Regnskap Skatt 15.06.2024

 • Kontrolloppstilling for ikke-skattepliktige

  Vi reviderer en organisasjon som er unntatt skatteplikt, jf. skatteloven § 2-32 første ledd . De har ansatte, og således kostnader til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Er organisasjonen pliktig til å utarbeide temakortet «Spesifikasjon av lønns- ...

  Revisjon Skatt 05.06.2024

 • Revisorskifte – signering av næringsspesifikasjonen

  Revisor X har i 20x2 fått spørsmål fra Revisor Y vedrørende eventuelle innsigelser knyttet til overtagelse av revisjonsoppdrag, og antar at klienten har hatt generalforsamling og valgt ny revisor. Det var ønsket at ny revisor tar over fra og med regnskapsåret ...

  Revisjon Skatt 25.04.2024

 • Attestasjon av næringsspesifikasjonen etter fravalg av revisor

  Et aksjeselskap valgte bort revisor på ordinær generalforsamling i april 20x1. Skattemeldingen for 20x0 var på det tidspunktet ikke sent inn. I mai skal selskapet sende inn denne. Jeg har ikke revisorrettighet i Altinn. Hvordan skal jeg få signert næringsspesifikasjonen ...

  Revisjon Skatt 15.04.2024

 • Privat tilskudd til AS

  Et aksjeselskap driver skattepliktig virksomhet innenfor resirkulering av metall. Selskapet har behov for anskaffelse av en kostbar maskin, men har ikke tilstrekkelig midler. En miljøorganisasjon ønsker å bidra og gir en million kroner i støtte for kjøp av maskinen. Vil beløpet være ...

  Skatt 19.09.2023

 • Størrelsen på kapitalforhøyelsen – fusjon med nystiftet selskap - trekantfusjon

  Kjell er eneeier av AS Eiendom. Regnskapsførte verdier er fem millioner kroner. Store merverdier på eiendommene gjør at virkelig verdi av selskapet er 20 millioner kroner. Aksjekapitalen er 30 000 kroner og det er ingen overkurs. Kjell ønsker å komme inn i fritaksmetoden. Han stifter et...

  Foretaksrett Regnskap Skatt 25.08.2023

 • Likvidasjonsutbytte og selskapsaksjonærer

  AS A og AS B eier 50 % hver av AS C. AS C består av en bankkonto på ti millioner kroner etter at selskapet har realisert sin eneste eiendel som var aksjene i AS X. AS A og AS B ønsker å ta ut midlene fra selskapet, og vurderer fire alternativer: Utbytte på ti millioner kroner Avvikling av AS C...

  Foretaksrett Skatt 15.06.2023

 • Fusjon med deleid selskap

  Nina eier alle aksjene i Invest AS. Invest AS eier 40 % av Drift AS og Nina eier de resterende 60 %. Nina ønsker å fusjonere Drift AS inn i Invest AS. Kan fusjonen gjennomføres ved å øke pålydende?

  Foretaksrett Skatt 28.05.2023

 • Firmatur med tre overnattinger

  Arbeidsgiver planlegger en firmatur med tre overnattinger. Selskapet får opplyst at dette blir skattepliktig for de ansatte, fordi det er et vilkår for skattefrihet at oppholdet maksimalt har to overnattinger. Arbeidsgiver foreslår derfor at de ansatte selv betaler for alle utgifter knyttet til d...

  Skatt 14.02.2023

 • Krav til skattetrekkskonto

  Vidar har sitt 100 % eide holdingselskap. Han har annen inntekt, og velger å ta ut en mindre lønn fra holdingselskapet én gang i året. Han har ikke etablert skattetrekkskonto, men samtidig med lønnsutbetalingen overfører han forskuddstrekket direkte til kemneren.  Er han likevel pliktig til å ...

  Skatt 01.02.2023