Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 320 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Ekstraordinært utbytte i 2021 ved økt utbytteskatt fra 2022

  Jeg ønsker å vedta ekstraordinært utbytte i 2021 basert på en mellombalanse. Er utbyttet skattepliktig på det tidspunktet utbyttet vedtas av generalforsamlingen eller først når mellombalansen blir registrert i Regnskapsregisteret? 

  Foretaksrett Skatt 09.11.2021

 • Sammenligningstall ved overgang til avvikende regnskapsår

  Et foretak som har fulgt kalenderåret til og med regnskapsåret 2021, ønsker å gå over til avvikende regnskapsår med balansedag 31. mars. Skal regnskapsperioden i sist avlagte regnskap brukes som sammenligningstall, eller skal sammenligningsperioden tilpasses til det avvikende regnskapsåret? 

  Regnskap Selskapsrapportering 02.11.2021

 • Lån til aksjeeiers nærstående

  Bror 1 eier Mor AS som igjen eier Datter AS. Bror 2 eier X AS.  Datter AS gir et lån til X AS.  Omfattes lånet av forbudet (begrensningene) i aksjeloven § 8-7?

  Foretaksrett 01.11.2021

 • Skattefunn og selskap i økonomiske vanskeligheter

  Et selskap søker om Skattefunn i mars (år 3). Årsregnskapet for foregående år (år 2) er ennå ikke avlagt. Sist avlagte årsregnskap (år 1) viser en aksjekapital på én million kroner, en overkurs på to millioner kroner og et udekket tap på 1,8 millioner kroner. For år 2 kommer selskapets udekkede t...

  Foretaksrett Regnskap Skatt Skattefunn 01.11.2021

 • Avtaler med regnskapsfører

  Kan en revisor ha et avtaleforhold til en regnskapsfører og samtidig revidere regnskapene til regnskapsførerens kunder?

  Revisjon 25.10.2021

 • Løse ut medarving og inngangsverdi

  Far til Nina og Siri dør. Han etterlater seg en utleieleilighet med verdi fire millioner kroner og aksjene i AS Eiendom som har en verdi på ti millioner kroner. Nina ønsker på skifte å overta aksjene. Siri får leiligheten og Nina skal da betale Siri tre millioner kroner. Vil beløpet Nina betaler...

  Skatt 07.06.2021

 • MVA - Trekantfusjon og justeringsreglene

  Et selskap har fisjonert eiendom ut til hjelpeselskap og stiftet datterselskap, men av ulike årsaker er fusjonen mellom hjelpeselskapet og datterselskapet blitt forsinket. Det er inngått justeringsavtale mellom selskapet (mor) og datterselskapet. I avtalen har mor overført sin plikt til å justere...

  Avgift Foretaksrett 28.04.2021

 • Etterutdanning – permisjon

  Er det noen  lettelser  i,  eller  unntak  fra  etterutdanningskravene for  revisorer og regnskapsførere i forbindelse med permisjoner og sykdom?  

  Etterutdanning Regnskapsfører Revisjon 20.04.2021

 • Markedsverdiprinsippet for aksjefond

  Kan andeler i aksjefond regnskapsføres til markedsverdi (regnskapsloven § 5-8) selv om andelene ikke selv oppfyller vilkåret i nr. 3 om å være børsnotert eller omsatt på et regulert marked?

  Regnskap Selskapsrapportering 20.04.2021

 • Bekreftelser fra regnskapsfører

  Regnskapsførere kan i noen tilfeller avgi bekreftelser til offentlige myndigheter. Regnskapsførere kan blant annet bekrefte lønnstilskudd fra NAV, refusjon for sjømenn og tilskudd fra Innovasjon Norge. Silje er både autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor. Kan Silje avgi bekreftelser...

  Regnskapsfører Revisjon 02.03.2021