Alle statsautoriserte revisorer kan ha oppdragsansvar

Det blir ikke lenger en egen registrering i Revisorregisteret som ansvarlig revisor.

Publisert:

Regjeringens lovforslag:

  • Et revisjonsselskap skal utpeke én statsautorisert revisor som oppdragsansvarlig revisor for hvert oppdrag om lovfestet revisjon.
  • Det er ikke lenger særskilte regler for ansvarlige revisorer, og ordningen med egen registrering som ansvarlig revisor oppheves
  • Alle statsautoriserte revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning.
    • Krav om sikkerhetsstillelse oppheves (se egen sak).
    • Statsautoriserte revisorer uten oppdragsansvar kan velge å deponere godkjenningen.

Konsekvenser:

  • Endringen sikrer at alle statsautoriserte revisorer må holde seg faglig oppdatert.

Begrunnelse:

Godkjenning som statsautorisert revisor bør i seg selv gi grunnlag for å kunne utpekes som oppdragsansvarlig revisor eller velges som revisor. Det innebærer at alle statsautoriserte revisorer må oppfylle krav til etterutdanning. Regjeringen legger vekt på at dette er ordningen etter revisjonsdirektivet og i de andre landene i EU/EØS.