En kategori godkjente revisorer – statsautorisert revisor

Alle registrerte revisorer blir statsautoriserte ved lovens ikrafttredelse.

Publisert:

Regjeringen foreslår:

  • Det skal bare være én kategori godkjente revisorer med tittelen statsautorisert revisor.
  • De som skal godkjennes, må ha en mastergrad i regnskap og revisjon. Se nærmere omtale i egen sak.
  • Registrerte revisorer får ved lovens ikrafttredelse tittelen statsautorisert revisor.
  • For personer som har fullført dagens utdanningskrav for å bli registrert revisor og påbegynt relevant praksis, vil Finansdepartementet komme tilbake til hvordan en overgangsordning skal utformes og hvem som skal omfattes av en slik ordning.

Konsekvenser:

  • Revisjonsklientene og regnskapsbrukerne behøver ikke å forholde seg til ulike kategorier av godkjente revisorer.

Begrunnelse: 

Regjeringen legger vekt på at én revisortittel passer best med forslaget om at revisorgodkjenning fremover skal kreve en relevant mastergrad. Regjeringen anser at én revisortittel er enkelt og tilstrekkelig opplysende for brukerne.