En kategori godkjente revisorer – statsautorisert revisor

Registrerte revisorer ble fra 1. januar 2021 statsautoriserte revisorer.

Publisert:

Ny revisorlov:

  • Fra 1.1.2021 er det bare én kategori godkjente revisorer - statsautorisert revisor.
  • Registrerte revisorer ble ved lovens ikrafttredelse statsautorisert revisor.
  • De som skal godkjennes, må ha en mastergrad i regnskap og revisjon.
  • Det gjelder imidlertid en overgangsregel om at de som per 1.1.2021 hadde påbegynt eller fullført en bachelergrad i regnskap og revisjon, kan søke om godkjenning som statsautorisert revisor innen 31. desember 2025. 

Konsekvenser:

  • Revisjonsklientene og regnskapsbrukerne behøver ikke å forholde seg til ulike kategorier av godkjente revisorer.

Begrunnelse: 

Regjeringen legger vekt på at én revisortittel passer best med forslaget om at revisorgodkjenning fremover skal kreve en relevant mastergrad. Regjeringen anser at én revisortittel er enkelt og tilstrekkelig opplysende for brukerne.