Revisorutdanningen

Krav om å ha en relevant mastergrad for å få revisorgodkjenning. Utdanningen må inkludere et tilstrekkelig antall studiepoeng i kjernefag. Ikke lenger nødvendig med ett års tilleggsutdanning for MØA-kandidater.

Publisert:

Lovutvalget foreslår:

 • En statsautorisert revisor skal ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon (MRR), mastergrad i økonomi og administrasjon (MØA) eller en tilsvarende utenlandsk mastergrad.
 • Utdanningen må, enten som en del av eller som et tillegg til mastergraden, omfatte kurs som til sammen minst utgjør 60 studiepoeng innenfor følgende fagemner på mastergradsnivå:
   • finansregnskap – tolv studiepoeng (stp)
   • revisjon – tolv stp
   • verdsettelse og analyse – seks stp
   • skatte- og avgiftsrett – seks stp
   • foretaksrett – seks stp
 • Disse «revisorfagene» må være bestått med karakteren C eller bedre.

Konsekvenser:

 • En bachelorgrad i regnskap og revisjon (BRR) vil ikke lenger gi grunnlag for å få revisorgodkjenning. BRR-kandidater må bygge på med en relevant mastergrad.
 • MØA-kandidater kan oppfylle utdanningskravet ved å bestå enkeltkurs de mangler i «revisorfagene». De behøver ikke ett års tilleggsutdanning på MRR-studiet for å få revisorgodkjenning.

Begrunnelse: 

Lovutvalget viser til at et solid teoretisk grunnlag er helt sentralt for revisorenes evne til å ivareta sin funksjon i møte med et stadig mer spesialisert og sammensatt næringsliv der virksomhetene drives etter ulike og til dels komplekse forretningsmodeller i stadig endring.